یک یافت

 
 

یک اسقلالی از مرگ نجات یافت +تصاویر

یک اسقلالی از مرگ نجات یافت +تصاویرشب گذشته محور شهرکرد – گچساران شب پرحادثه ای را گذراند که در یکی از این حوادث اتوبوس حامل اعضای تیم کیان بختیار زاگرس شهرکرد ترمز برید و به کوه برخورد کرد. یک اسقلالی از مرگ نجات یافت +تصاویر شب گذشته محور شهرکرد – گچساران شب پرحادثه ای را گذراند که در یکی از این حوادث اتوبوس حامل اعضای تیم کیان بختیار زاگرس شهرکرد ترمز برید و به کوه برخورد کرد.یک اسقلالی از مرگ نجات یافت +تصاویر


یک اعدامی با وساطت خدام امام رضا(ع) از طناب دار راهی یافت

یک اعدامی با وساطت خدام امام رضا(ع) از طناب دار راهی یافت خانواده مقتول با دیدار خدام رضوی در شهرستان زرند از حق قصاص نفس و اعدام قاتل گذشتند. یک اعدامی با وساطت خدام امام رضا(ع) از طناب دار راهی یافت (image) خانواده مقتول با دیدار خدام رضوی در شهرستان زرند از حق قصاص نفس و اعدام قاتل گذشتند. یک اعدامی با وساطت خدام امام رضا(ع) از طناب دار راهی یافت