واکنش توهین

 
 

واکنش هنرمندان به توهین اخیر یک نشریه+ تصاویر

واکنش هنرمندان به توهین اخیر یک نشریه+ تصاویر انجمن بازیگران سینمای ایران و هنرمندان به توهین نشریه یالثارات نسبت به پوشش بانوان در جشن حافظ واکنش نشان دادند. واکنش هنرمندان به توهین اخیر یک نشریه+ تصاویر انجمن بازیگران سینمای ایران و هنرمندان به توهین نشریه یالثارات نسبت به پوشش بانوان در جشن حافظ واکنش نشان دادند. واکنش هنرمندان به توهین اخیر یک نشریه+ تصاویر اخبار دنیای دیجیتال


واکنش دایی به توهین به هوادار جانباز/عکس

واکنش دایی به توهین به هوادار جانباز/عکس سرمربی تیم نفت تهران نسبت به توهین به هوادار جانباز پرسپولیسی، واکنش نشان داد. واکنش دایی به توهین به هوادار جانباز/عکس سرمربی تیم نفت تهران نسبت به توهین به هوادار جانباز پرسپولیسی، واکنش نشان داد. واکنش دایی به توهین به هوادار جانباز/عکس تلگرام