نگران فولیک

 
 

دیگر نگران کم خونی نباشید! / غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک

دیگر نگران کم خونی نباشید! / غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: پس از بازنگری در ضابطه های مواد غذایی بویژه آرد، غنی سازی این ماده با آهن و اسید فولیک در دستور کار قرار گرفته است. دیگر نگران کم خونی نباشید! / غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: پس از بازنگری در ضابطه های موادRead More