مسن عکس

 
 

مسن ترین ایرانی چندساله است + عکس

مسن ترین ایرانی چندساله است + عکس▪️ براساس سرشماری صورت گرفته مسن ترین ایرانی مردی متولد سال 1260 هجری شمسی با 135 سال سن است که در سقز زندگی می کند. مسن ترین ایرانی چندساله است + عکس ▪️ براساس سرشماری صورت گرفته مسن ترین ایرانی مردی متولد سال 1260 هجری شمسی با 135 سال سن است که در سقز زندگی می کند.مسن ترین ایرانی چندساله است + عکس