مدرن را

 
 

عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!

عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!“هال اشتات” روستای کوچک و رویایی در “اویراسترایش”-اتریش- است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید! “هال اشتات” روستای کوچک و رویایی در “اویراسترایش”-اتریش- است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید! دانلود رایگان اینستاگرام