محمود شالچی

 
 

محمود شالچی درگذشت

محمود شالچی درگذشت محمود شالچی طوسی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات صبح امروز درگذشت. محمود شالچی درگذشت (image) محمود شالچی طوسی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات صبح امروز درگذشت. محمود شالچی درگذشت اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی