فیلم فرمول

 
 

خلاصه مسابقه جایزه بزرگ فرمول یک در مکزیک | فیلم

خلاصه مسابقه جایزه بزرگ فرمول یک در مکزیک | فیلمخلاصه مسابقه جایزه بزرگ فرمول یک در مکزیک استارت گرندپری مکزیک نیز مانند سایر مسابقات فرمول یک مملو از هیجان بود. هنگام رسیدن همیلتون به پیچ اول، راننده ی بریتانیایی مرسدس بنز که در رقابتی نزدیک با هم تیمی خود قرار داشت، سعی داشت با دیرتر ترمز کردن فاصله ی خود را حفظ کند. اما این موضوع منجر به قفل کردن لاستیک های وی و خروج از پیچ شد. البته همیلتون با عبور از روی چمن های خود را دوباره بهRead More


فیلم بدلکاری بسیار خطرناک در فرمول ۱

فیلم بدلکاری بسیار خطرناک در فرمول ۱بدلکاری بسیار خطرناک در فرمول ۱ بدل کاری به کارهای شگفت انگیز و سخت بدنی که برای انجام آن نیاز به تمرین و مهارت زیاد بدنی و روانی می باشد. کارهای نمایشی بیشتر برای انجام هنری بی همتا در رسانه های چون سینما، تلویزیون، تئاتر انجام می شود. این کارها در فیلم های اکشن نمود بیشتری دارند و انجام آن به افراد عادی توصیه نمی شود. فیلم بدلکاری بسیار خطرناک در فرمول ۱ بدلکاری بسیار خطرناک در فرمول ۱ بدل کاری به کارهای شگفتRead More