شعله

 
 

فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟

فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟آنچه عربستان انجام می دهد بیشتر بازی سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران است و به زعم خود در یک بازی دو سر برد نه تنها مشکلات مالی و مسائل اقتصادی خود را حل می کند، اینگونه نیز القا می کند که دستاورد ایران را در برجام محدود می کند. فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟ آنچه عربستان انجام می دهد بیشتر بازی سیاسی برای تحت فشار قرارRead More


نبرد هلیکوپترهای آتش نشانی با شعله های غول پیکر پتروشیمی ماهشهر + فیلم

نبرد هلیکوپترهای آتش نشانی با شعله های غول پیکر پتروشیمی ماهشهر + فیلمدر این فیلم تلاش هلیکوپترهای آتش نشانی که گویا از تهران عازم شدند را برای مهار آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر را می بینید. نبرد هلیکوپترهای آتش نشانی با شعله های غول پیکر پتروشیمی ماهشهر + فیلم در این فیلم تلاش هلیکوپترهای آتش نشانی که گویا از تهران عازم شدند را برای مهار آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر را می بینید.نبرد هلیکوپترهای آتش نشانی با شعله های غول پیکر پتروشیمی ماهشهر + فیلم بک لینک رنک 1 کرمانRead More