رم ۲۰۲۴

 
 

انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴

انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴ رئیس کمیته المپیک ایتالیا رسماً انصراف شهر رم برای کسب میزبانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ را اعلام کرد. انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴ (image) رئیس کمیته المپیک ایتالیا رسماً انصراف شهر رم برای کسب میزبانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ را اعلام کرد. انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴ پرس نیوز