تمرین فیلم

 
 

تمرین نهایی رئال مادرید پیش از بازی با خیخون | فیلم

تمرین نهایی رئال مادرید پیش از بازی با خیخون | فیلمتمرین نهایی رئال مادرید پیش از بازی با خیخون رئالی ها که امشب و در هفته سیزدهم لالیگا در سانتیاگو برنابئو میزبان خیخون خواهند بود دیروز آخرین تمرینات آماده سازی خود را پیش از رویارویی با این تیم انجام دادند. تمرین نهایی رئال مادرید پیش از بازی با خیخون | فیلم تمرین نهایی رئال مادرید پیش از بازی با خیخون رئالی ها که امشب و در هفته سیزدهم لالیگا در سانتیاگو برنابئو میزبان خیخون خواهند بود دیروز آخرین تمرینات آمادهRead More


تمرین رئال مادرید در روز بازگشت رونالدو و اکثر ملی پوشان | فیلم

تمرین رئال مادرید در روز بازگشت رونالدو و اکثر ملی پوشان | فیلمتمرین رئال مادرید در روز بازگشت رونالدو و اکثر ملی پوشان همانند چند روز گذشته دیروز هم تمرینات رئال مادرید در عصر برگزار شد با این تفاوت که رونالدو و دیگر ملی پوشان رئال نیز به تمرینات بازگشتند و تمرینات خود را در والدبباس از سر گرفتند. تمرین رئال مادرید در روز بازگشت رونالدو و اکثر ملی پوشان | فیلم تمرین رئال مادرید در روز بازگشت رونالدو و اکثر ملی پوشان همانند چند روز گذشته دیروز هم تمریناتRead More