تصویری هیات

 
 

تصویری از پرسپولیسی ها در هیات پروین

تصویری از پرسپولیسی ها در هیات پروینپرسپولیسی ها امشب در هیات علی پروین به عزاداری پرداختند. سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه ترکاشوند و قنبرپور در هیات علی پروین حاضر شدند و برای سرور و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند. پروین هر سال در منطقه شمیران اقدام به برپایی مراسم عزاداری می کند و همیشه چهره های مختلف ورزشی در منزل او حاضر می شوند. تصویری از پرسپولیسی ها در هیات پروین پرسپولیسی ها امشب در هیات علی پروین به عزاداری پرداختند. سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه ترکاشوند و قنبرپور درRead More