به مجرم

 
 

اعتراض آمریکا به تحویل ندادن کارگردان مجرم

اعتراض آمریکا به تحویل ندادن کارگردان مجرم وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان گفت که به حکم سابق یکی از دادگاههای کشورش مبنی بر عدم تحویل “رومن پولانسکی” به آمریکا اعتراض خواهد کرد. اعتراض آمریکا به تحویل ندادن کارگردان مجرم (image) وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان گفت که به حکم سابق یکی از دادگاههای کشورش مبنی بر عدم تحویل “رومن پولانسکی” به آمریکا اعتراض خواهد کرد. اعتراض آمریکا به تحویل ندادن کارگردان مجرم اس ام اس جدید