برنامه است

 
 

ایران نیازمند برنامه های کوتاه مدت است

ایران نیازمند برنامه های کوتاه مدت استکارنامه ناموفق برنامه های پنج ساله توسعه ای در کشور در ٣٠ سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوع برنامه ها در ادامه نیز، تردید داشته باشند و آن را برای شرایط کنونی کشور مناسب ندانند. ایران نیازمند برنامه های کوتاه مدت است کارنامه ناموفق برنامه های پنج ساله توسعه ای در کشور در ٣٠ سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوعRead More


برنامه ورزشکاران ایرانی در روز آخر المپیک / نگاه ها به پلنگ جویبار است

برنامه ورزشکاران ایرانی در روز آخر المپیک / نگاه ها به پلنگ جویبار استبه گزارش جام جم آنلاین ، شانزدهمین و آخرین روز از بازی های المپیک 2016 ریو از بعدازظهر امروز (یکشنبه – به وقت تهران) آغاز خواهد شد تا آخرین قهرمانان رشته های مختلف قبل از برگزاری مراسم اختتامیه معرفی شوند. در این روز از کشورمان سه ورزشکار در رشته های کشتی آزاد و دوی ماراتن به میدان خواهند رفت. در کشتی آزاد و در وزن 65 کیلوگرم میثم نصیری از ساعت 16 به وقت تهران و درRead More