از شده

 
 

سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار

سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطارتصویری از چند مسافر قطار حادثه دیده تبریز-مشهد که لحظاتی قبل از حادثه گرفته شده است در فضای مجازی منتشر شده است، هر ۵ مسافر حاضر در عکس که آن را برای خانواده خود ارسال کرده بودند در این حادثه فوت شده اند. سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار تصویری از چند مسافر قطار حادثه دیده تبریز-مشهد که لحظاتی قبل از حادثه گرفته شده است در فضای مجازی منتشر شده است، هر ۵ مسافر حاضر در عکس که آن را برای خانواده خودRead More


تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است

تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است. تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است (image) عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است. تنها نیمی از روند شناسنامه دار کردن باغات انجام شده است


از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟

از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟ بر اساس آماری که شرکت مک‌آفی اعلام کرده است، در هر ثانیه، ۵ بد افزار تولید می شود. از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟ (image) بر اساس آماری که شرکت مک‌آفی اعلام کرده است، در هر ثانیه، ۵ بد افزار تولید می شود. از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟ فیلم سوپرمن


از مانتوهای پشت‌نویسی شده تا شلوارهای پاره

از مانتوهای پشت‌نویسی شده تا شلوارهای پاره باید قبول کنیم که در دنیای امروز ما هر چیز حق و صحیحی، آنقدر مشابهات تقلبی پیدا کرده است که گاهی باعث به وجود آمدن شک و تردید در اصل آن کار حق می‌شود. «حجاب» نیز یکی از این موارد درست و بر حق است. از مانتوهای پشت‌نویسی شده تا شلوارهای پاره (image) باید قبول کنیم که در دنیای امروز ما هر چیز حق و صحیحی، آنقدر مشابهات تقلبی پیدا کرده است که گاهی باعث به وجود آمدن شک و تردید در اصلRead More


عابربانک از سرویس خارج شده است

عابربانک از سرویس خارج شده استنقش حسین هدایتی در نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس؛ از شعار تا واقعیت های تلخ؛ گزارش ایلنا را در این باره بخوانید. عابربانک از سرویس خارج شده است نقش حسین هدایتی در نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس؛ از شعار تا واقعیت های تلخ؛ گزارش ایلنا را در این باره بخوانید.عابربانک از سرویس خارج شده است آهنگ جدید