احمد +

 
 

درمانگاه هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نامگذاری شد

درمانگاه هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نامگذاری شد نام درمانگاه تامین اجتماعی هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نخستین شهید مدافع حرم شوش ثبت شد. درمانگاه هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نامگذاری شد (image) نام درمانگاه تامین اجتماعی هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نخستین شهید مدافع حرم شوش ثبت شد. درمانگاه هفت‌تپه به نام شهید احمد حیاری نامگذاری شد ورزشی


احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر

احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویرپس از گذشت دو ماه از شهادت بسیجی دلاور فرید کاویانی لرد در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه فرزند دوساله اش احمد رضا به یاد پدر عکس او را در بغل گرفته و آغوش گرم و کوچکش از یاد پدر لبریز است. احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر پس از گذشت دو ماه از شهادت بسیجی دلاور فرید کاویانی لرد در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه فرزند دوساله اش احمد رضاRead More