محمود شالچی درگذشت

محمود شالچی درگذشت

محمود شالچی طوسی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات صبح امروز درگذشت.

محمود شالچی درگذشت

(image)

محمود شالچی طوسی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات صبح امروز درگذشت.

محمود شالچی درگذشت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی


Comments are Closed