عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!

عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!
“هال اشتات” روستای کوچک و رویایی در “اویراسترایش”-اتریش- است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!

“هال اشتات” روستای کوچک و رویایی در “اویراسترایش”-اتریش- است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.
عکس/ مدرن ترین روستای جهان را ببینید!

دانلود رایگان اینستاگرام


Comments are Closed