طارمی از ترکیب تیم ملی خارج می شود؟

طارمی از ترکیب تیم ملی خارج می شود؟
خبر – تحریریه پارسینه | تلاش و اصرار طارمی برای حضور در فوتبال اروپا، برای او فقط هزینه داشته است. طارمی بعد از ناکامی در بستن قرارداد با تیم های اسپانیایی و ایتالیایی، به ترکیه رفت و در اینم کشور هم خیلی زود به مشکل خورد. حاصل حضور کوتاه مدت طارمی در ترکیه افت بدنی و سه هفته نیمکت نشینی در پرسپولیس بود. سه هفته ای که او از جدول گلزنان لیگ برتر عقب انداخت و شاید پیراهن تیم ملی را هم از آقای گل فصل پیش بگیرد.
طارمی در آخرین بازی های رسمی و دوستانه تیم ملی، به بازیکن ثابت کی روش تبدیل شده بود و تیم مل …

طارمی از ترکیب تیم ملی خارج می شود؟

خبر – تحریریه پارسینه | تلاش و اصرار طارمی برای حضور در فوتبال اروپا، برای او فقط هزینه داشته است. طارمی بعد از ناکامی در بستن قرارداد با تیم های اسپانیایی و ایتالیایی، به ترکیه رفت و در اینم کشور هم خیلی زود به مشکل خورد. حاصل حضور کوتاه مدت طارمی در ترکیه افت بدنی و سه هفته نیمکت نشینی در پرسپولیس بود. سه هفته ای که او از جدول گلزنان لیگ برتر عقب انداخت و شاید پیراهن تیم ملی را هم از آقای گل فصل پیش بگیرد.
طارمی در آخرین بازی های رسمی و دوستانه تیم ملی، به بازیکن ثابت کی روش تبدیل شده بود و تیم مل …
طارمی از ترکیب تیم ملی خارج می شود؟

صبحانه


Comments are Closed