زشت ترین اقدام عباس جدیدی با پیکر مرحوم منصور پورحیدری + عکس

زشت ترین اقدام عباس جدیدی با پیکر مرحوم منصور پورحیدری + عکس
به گزارش خدمت؛ ساعاتی پس از مرگ یکی از با وقارترین و با شخصیت ترین چهره های فوتبال ایران، عباس جدیدی قهرمان سابق کشتی دنیا و عضو شورای شهر، تصویری از خود و منصور پورحیدری در کانال تلگرامی اش منتشر می کند که بسیار غم انگیز و تلخ است.
چهره بی جان منصور پورحیدری با چشم های نیمه باز، بیهوش و در آستانه کوچ. او در منطقه ممنوعه که حتی خانواده اش اجازه ندارند بروند، ایستاده و عکسی به یادگار می گیرد. عکسی از جنس همان عکس هایی که در این چند هفته خیلی ها با منصورخان انداخته اند تا بگویند به عیادت او رفته اند. ت …

زشت ترین اقدام عباس جدیدی با پیکر مرحوم منصور پورحیدری + عکس

به گزارش خدمت؛ ساعاتی پس از مرگ یکی از با وقارترین و با شخصیت ترین چهره های فوتبال ایران، عباس جدیدی قهرمان سابق کشتی دنیا و عضو شورای شهر، تصویری از خود و منصور پورحیدری در کانال تلگرامی اش منتشر می کند که بسیار غم انگیز و تلخ است.
چهره بی جان منصور پورحیدری با چشم های نیمه باز، بیهوش و در آستانه کوچ. او در منطقه ممنوعه که حتی خانواده اش اجازه ندارند بروند، ایستاده و عکسی به یادگار می گیرد. عکسی از جنس همان عکس هایی که در این چند هفته خیلی ها با منصورخان انداخته اند تا بگویند به عیادت او رفته اند. ت …
زشت ترین اقدام عباس جدیدی با پیکر مرحوم منصور پورحیدری + عکس

دانلود ایمو برای گوشی


Comments are Closed