خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس | فیلم

خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس | فیلم
خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس
هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ اروپا برگزار شد که در یکی از این بازیها شالکه که یه مصاف نیس رفته یود توانست این تیم را با نتیجه ۲ بر ۰ شگست دهد.

خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس | فیلم

خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس
هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ اروپا برگزار شد که در یکی از این بازیها شالکه که یه مصاف نیس رفته یود توانست این تیم را با نتیجه ۲ بر ۰ شگست دهد.
خلاصه بازی شالکه ۲ – ۰ نیس | فیلم


Comments are Closed