بیرانوند پرسپولیسی بودنش را ثابت کرد! + عکس

بیرانوند پرسپولیسی بودنش را ثابت کرد! + عکس
به گزارش خدمت؛ علیرضا بیرانوند که در ماه های اخیر و به واسطه حضورش در پرسپولیس، با حاشیه های زیادی مواجه بوده است، در اردوبی دوبی اقدام جالبی انجام داد.
بعد از این که این بازیکن به خاطر تمرین کردن با پرسپولیس با دست شکسته مورد انتقاد قرار گرفته بود، تصمیم گرفت گچ دست خود را به رنگ قرمز دربیاورد تا به نوعی پاسخ منتقدانش را بدهد.

منبع: پارس

بیرانوند پرسپولیسی بودنش را ثابت کرد! + عکس

به گزارش خدمت؛ علیرضا بیرانوند که در ماه های اخیر و به واسطه حضورش در پرسپولیس، با حاشیه های زیادی مواجه بوده است، در اردوبی دوبی اقدام جالبی انجام داد.
بعد از این که این بازیکن به خاطر تمرین کردن با پرسپولیس با دست شکسته مورد انتقاد قرار گرفته بود، تصمیم گرفت گچ دست خود را به رنگ قرمز دربیاورد تا به نوعی پاسخ منتقدانش را بدهد.

منبع: پارس
بیرانوند پرسپولیسی بودنش را ثابت کرد! + عکس

دانلود تلگرام


Comments are Closed