انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴

انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴

رئیس کمیته المپیک ایتالیا رسماً انصراف شهر رم برای کسب میزبانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ را اعلام کرد.

انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴

(image)

رئیس کمیته المپیک ایتالیا رسماً انصراف شهر رم برای کسب میزبانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ را اعلام کرد.

انصراف رم از نامزدی المپیک ۲۰۲۴

پرس نیوز


Comments are Closed