امتیازی که فردوسی پور از یک پرسپولیسی کم کرد + عکس

امتیازی که فردوسی پور از یک پرسپولیسی کم کرد + عکس
معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که برای حسینی دو نمره متفاوت در شهرآورد لحاظ شده! به هر حال دو تصویر از این ناهماهنگی عجیب و غیرحرفه ای را می بینید.

امتیازی که فردوسی پور از یک پرسپولیسی کم کرد + عکس

معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که برای حسینی دو نمره متفاوت در شهرآورد لحاظ شده! به هر حال دو تصویر از این ناهماهنگی عجیب و غیرحرفه ای را می بینید.
امتیازی که فردوسی پور از یک پرسپولیسی کم کرد + عکس

دانلود سریال و آهنگ


Comments are Closed