احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر

احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر
پس از گذشت دو ماه از شهادت بسیجی دلاور فرید کاویانی لرد در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه فرزند دوساله اش احمد رضا به یاد پدر عکس او را در بغل گرفته و آغوش گرم و کوچکش از یاد پدر لبریز است.

احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر

پس از گذشت دو ماه از شهادت بسیجی دلاور فرید کاویانی لرد در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه فرزند دوساله اش احمد رضا به یاد پدر عکس او را در بغل گرفته و آغوش گرم و کوچکش از یاد پدر لبریز است.
احمد رضای کوچک هنوز به یاد پدر است + تصاویر

خبرگذاری خوزستان


Comments are Closed